Stavební a soutěžní pravidla


Podvozek

Jsou povoleny podvozky Honda – vždy označené výrobcem. Jediným prodejcem a distributorem podvozků je pořadatel.

Dále jsou povoleny podvozky dle tohoto seznamu: CHAMPION ASTRO; PARMA FLEXICAR 1, 2, 3; CHAMPION TURBOFLEX; TRINITY; J.K. CHEETAH; TRINITY 2000; J.K. SKORPIO 1, 2, 3.  Podvozek JK CHEETAH 11, JK CHEETAH X21 , JK CHEETAH 25 není povolen.

Podvozky nelze jinak upravovat nebo doplňovat. Je povoleno pouze vyztužovat držáky ložisek zadní osy ocelovým drátem a zvětšit délku drážky držáku motoru tak, aby se mohl přisunout více k zadní ose. přiletovat lze pouze ložiska zadní osy, kabely, trubičky předních kol, přední osu, pastorek a motor.

Podvozek lze opatřit olověným závažím, nebo lepící páskou pouze shora na díly podvozku. Minimální výška horní hrany zadní osy od spodní hrany podvozku je 9 mm. Zadní osa musí mít průměr 3/32“ a nemusí být plného průřezu. Pro uložení zadní osy musí být použito pouze kluzných ložisek.

Od roku 2005 mohou žáci používat podvozek —  N —  VÝROBCE  Jaroslav Reček.

 

Motor

Pro tuto kategorii jsou povoleny motory třídy X12 a motory třídy 16.

Motory třídy X 12

Povoleny jsou pouze motory typu MURA X12, CHAMPION X12, PROSLOT X12 , KOFORD  X12 , RJR X12, RED FOX, CAHOZA X12. Díly motorů lze mezi sebou libovolně kombinovat.

Obal uzavřený typu C, minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm. Na obalu je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku se zadní osou.

Čelo plastikové, bez úprav. na pružiny možno použít teflonovou trubičku a domečky proříznout pro delší chod pružinky. Pod uhlíky je možno umístit kabílek (šunt). Otvor pro ložisko může být zvětšen pro možnost jeho namazání.

U všech motorů třídy X12 je povoleno zaměnit kluzná ložiska za kuličkové.

Magnety: Dva keramické od výrobců uvedených výše. Minimální rozměry: výška 14 mm, délka 11,5 mm. Je povoleno pouze vybrousit drážku v místě styku s osou zadní nápravy, přebrousit vnitřní stranu magnetu a zdrsnit plochu pro lepení.

Kotva X12: Strojně vinutá, sériově vyráběná, označená štítkem X12, 12, CA2, C2 od výrobců výše uvedených, průměr drátu 0,285mm (AWG 29). Minimální průměr jádra 12,7 mm (0,500 inch). Nesmí být ručně převinutá. Je povoleno pouze zkrátit osu, vyvážit kotvu a přesoustružit kolektor. Je povoleno ztočení průměru osy kotvy v místě letování pastorku na průměr 1,5 mm.

Je možná vzájemná kombinace dílů různých motorů dle seznamu výrobců (viz povolene motory).

Motory třídy 16

Povoleny jsou pouze motory proslot 16C, 16D, RJR 16C, TRINITY 16D, MURA 16C, PARMA 16D, REDFOX 16 D, CAHOZA 16 C can.

Motory třídy 16C: Obal uzavřený typu C, minimální vnitřní rozměry: výška 14,2 mm, průměr 21,2 mm, délka 23,5 mm – s jedním párem keram. magnetů. Motor je totožný s motory třídy X12, liší se pouze kotvou. Kotva, strojně vinutá, musí být sériově vyráběna a označena štítkem „16C“, průměr drátu 28 AWG (0,320 mm), nesmí být převinuta. Je zakázáno upravovat průměr její hřídele. Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí; přebrousit vnitřní stranu magnetů; čelo plastikové, bez úprav; pužinky uhlíků lze osadit izolačními trubičkami; použít libovolné uhlíky i jejich pružinky; použít kablíky uhlíků; vzájemně kombinovat motory třídy 16C.

Motory 16D (Super 16D): s jedním párem keram. magnetů. Tj. uzavřený obal typu „D“ (minimální vnitřní rozměry: délka 23,5 mm, výška 15,2 mm, průměr 22,2 mm) a plastikové čelo. Kotva třídy 16D (Super 16D, outlaw 16 D), strojně vinutá, musí být sériově vyráběna, průměry drátů: 16D 30 AWG (0,254 mm), Super 16D 28 AWG (0,320 mm), nesmí být převinuta. Je zakázáno upravovat průměr její hřídele. Je povoleno: vybrousit drážku do obalu a magnetu v místě styku se zadní hřídelí; do obalu zhotovit závity pro upevnění motoru; zvětšit průměr otvoru pro průchod hřídele motoru jeho čelem; pružinky uhlíků osadit izolačními trubičkami, použít libovolné uhlíky i jejich pružinky; použít kablíky uhlíků; vzájemně kombinovat motory třídy 16D (Super 16D).

U všech motorů je povoleno zaměnit kluzná ložiska za kuličkové.

POZOR: Nelze kombinovat obal a kotvu jednotlivých tříd motorů – to znamená, že nelze použít kotvu třídy 16 v obalu pro motor třídy X12 a opačně.

Karosérie

Polomaketa vozu Honda HSV (tl. lexanu 0,007 palce) / dodává pořadatel – povinná.

Její zbarvení je libovolné. Třírozměrný pilot, jeho provedení minimálně ve třech barvách, musí být viditelný ze čtyř stran a musí pokrýt celou vnitřní plochu. Auto musí být ze shora neprůhledné. Není povoleno prořezávání karoserie ani jiné aerodynamické úpravy – přichycení zadního spoileru k oknu lepenkou apod. Přední a zadní světla musí být čirá, zadní světla je možno zbarvit z vnitřní strany podle provedení originálu vozu.

Všechna okna automobilu musí být čirá nesmí být zbarvená, folie apod. Automobil musí být opatřen dvěmi startovními čísly ve velikosti min. 8 mm. Toto musí být provedeno nálepkou ne fiksem na karoserii (číslo mohou být nastříkaná).

Přední kola:

A) karosérie v místě předních kol vystřižená – nutno mít na podvozku nápravu – rovná nedělená hřídel o min. průměru 1 mm. Minimální šíře nápravy přes kola 72 mm. Přední kolo musí být viditelné po celem obvodu.

B) karosérie v místě předních kol nevystřižená – vždy průhledné – lze mít na podvozku nápravu – rovná nedělená hřídel o min. průměru 1 mm. Minimální šíře nápravy přes kola 72 mm. Přední kolo musí být viditelné po celem obvodu.

C) karosérie v místě předních kol nevystřižená – vždy průhledné – lze nalepit obrázek předního kola – není nutné mít na podvozku nápravu. Karosérie s nalepeným předním kolem může být okolo samolepky vystřižena. Samolepky kola musí být umístěna v místech přibližne odpovídající realitě. Musí být zachovány min. průměr předního kola – 12,7 mm.

Upevňovací špendlíky mohou přesahovat povolenou šíři modelu.

Karoserie musí být sestřižená přesně podle vylisovaných hran na spodní části modelu a to jak na bocích, tak v zadní části modelu a hlavně v místě předního nárazníku. Při přejímce bude měřena hrana čelního okna a to od základu měřící podložky přejímky. Sestřižení přední části  je povoleno od konce hrany předního spoileru směrem k přednímu blatníku. Konec výšky sestřižení je 3 mm.

TATO HRANA VOZU MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU ZÁVODU . NENÍ MOŽNÉ JI BĚHEM ZÁVODU JAKOLI UPRAVOVAT ( BROUŠENÍ , STŘÍHÁNÍ ) KAŽDÁ ÚPRAVA BUDE TRESTANÁ PENELIZACÍ.

Karoserie musí být označena minimálně šesti nálepkami libovolného motivu, do celkoveho počtu samolepek se počítají i nastříkaná loga.

Rozměry

Kola                     Minimální průměr předních kol je 12,7mm.

Světlost              Minimální světlost pod osou zadních kol je 0,8 mm                       

Maximální šířka    83 mm

Minimální výška   celého modelu postaveného na měřící podložce je v místě horní hrany předního skla 36 mm

Časový plán závodu

Trénink pátek        časový plán je ponechán na pořadateli. Je nutné jej však dodržet.

                               uzavření dráhy 24:00 hod

Kvalifikace              nejede se – závodníci jsou nasazování dle pruběžných výsledků

Sobota                    8:00 – 9:45 volný trénink závodníků,

                               pořadatel zajistní 5 min. interval na střídání.čas

                               Přejímka 9:00 – 9:45:

přejímku provádí vždy hlavní rozhodčí z pořádajícího klubu a jeden z členů pořadatelů seriálu. Po tomto nebude přijmut žádný model. Po přejmutí modelu je až do startu model v depu pořadatele. Závodník dostane model 1 minutu před startem. V čase před startem zahřívací jízdy nejsou povoleny žádné úpravy modelu. Porušení se trestá odečtením 100 kol.

                                Hlavní závod začíná v 10:00

Toto platí pro dráhu s osmi proudy. Pořadatel s menším počtem drah dodá časový plán s přestihem aby mohl být na pozvánce závodu.

Závod

Honda Cup je závod jednotlivců na 1 hodinu.

osmiproudá dráha – systém – 8 x 7,5 minuty

čtyřproudá dráha – systém – 4 x 15 minut

šestiproudá dráha – systém – 6 x 10 minut

Pořadatel zajistí úpravu dráhy tj. namazání a před hlavním závodem umytí vodičů. Ty se mohou čistit vždy před každou rozjížďkou. Jakékoli upravování dráhy a vodičů je během závodu zakázáno. Před každou rozjížďkou je závodník povinen si opatřit model barevným označením shodným s dráhou, na které pojede rozjížďku. Pořadatel je povinen dodat barevné označení modelů.

Ve warmupu před startem 1. rozjížďky lze vyměnit si zadní kola, ale musí odpovídat pravidlům. Ředitel seriálu (případně jím určený zástupce) provede URČENÝM závodníkům před startem závodu kontrolu světlosti.


Mezi rozjížďkami je přestávka o délce 3 minuty. V tomto čase je povoleno provádět libovolné opravy modelu, které jsou v souladu s ostatními pravidly seriálu. Není dovoleno měnit podvozek a karoserii.


Nasazovač nesmí házet nepojízdný – poškozený model přes dráhu směrem k závodníkovi , který stojí u ovladače. Omezuje se tím soustředěnost druhých  závodníků  i možnost pádu modelu na dráhu a tím poškození druhých soutěžících. Penalizace 10 kol.

Po dojetí časového limitu je povinen závodník nebo jeho mechanik označit místo kde model dojel. Při nedodržení místa startu při začátku každé rozjížďky je závodník penalizován 100 koly.

Po skončení poslední rozjížďky je závodník povinen nechat model na místě kde skončil na doplnění počtu ujetých metrů – dílků. Pokud model nebude na dráze je mu přičtena nula.

Vypínání dráhy

Dráha se vypíná pouze při dvojdrážce, při hromadné kolizi 3 a více vozů a v místě kam nedosáhne nasazovač a model by mohl způsobit kolizi s jiným modelem. Pokud závodník z jakéhokoli důvodu projede pod počítadly na jiné dráze model se vrací před počítadla.

Nasazení do závodu

Závodníci jsou do prvního závodu sezóny naseni podle celkového pořadí z předešlého roku. Na každý další závod jsou závodníci nasazovány podle celkových výsledků z doposud odjetých závodů. Nově bylo ustanoveno  – samostatné hodnocení žáků. Pokud bude do závodu přihlášeno minimálně šest závodníků v kategorie žáků  –  pojedou svoji vlastní rozjíždku .

—–   NOVĚ BYLO USTANOVENO  ——- SAMOSTATNÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Nasazovači

Nasazují závodníci vždy ze skupiny, která dojela, pro ně je nasazování povinné. Nasazovač může za sebe sjednat náhradu, s tím musí být seznámen hlavní rozhodčí. Pokud nebude závodník nebo jeho zástupce při startu nové rozjížďky bude závodník penalizován 10 koly.

Pokud bude nasazovačů méně budou doplněni z řad pořadatele nebo dobrovolníků. —- proti nasazovači nelze podat protest —-

Protesty

Protest je možno podat vždy písemně během celého závodu nejpozději do konce závodu proti vkladu 100Kč. Protest bude projednávat vždy hlavní rozhodčí s rozhodčím, který absolvoval přejímku. Protesty, které se týkají motorů, budou řešeny vždy po skončeném závodě skupiny a to za přítomnosti tří členné komise a to ředitele závodu ,ředitele seriálu a Zdenka Chleboráda . Při kladném rozhodnutí se peníze vrátí závodníkovi v opačném případě finanční obnos propadá ve prospěch pořadatele a kasy seriálu.

Penalizace

Nesportovní chování:

  • poprvé – slovní napomenutí
  • podruhé – penalizace -10 kol
  • potřetí – diskvalifikace

Neoprávněné zastavení dráhy:

  • penalizace -2 kola

Výměna podvozku, výměna karoserie, použití nepovolených dílů, nepovolená úprava:

  • diskvalifikace

Hození modelu závodníkovi přes dráhu – hlavní rovinka – k ovladačům:

  • penalizace – 10kol

Startovné

mládež do patnácti let         50 Kč

nad patnáct let                  300 Kč

Polovina startovného jde pořadateli, druhá do kasy seriálu.

Bodování

                                      1. Místo 20 bodů                 9. Místo 7 bodů

                                      2. Místo 17 bodů               10. Místo 6 bodů

                                      3. Místo 15 bodů               11. Místo 5 bodů

                                      4. Místo 13 bodů               12. Místo 4 body

                                      5. Místo 11 bodů               13. Místo 3 body

                                      6. Místo 10 bodů               14. Místo 2 body

                                      7. Místo 9 bodů                 15. Místo 1 bod

                                      8. Místo 8 bodů

Závodníci na dalších místech budou hodnoceni pomocnými body. Počet pomocných bodů je roven pořadí od posledního místa.

Při rovnosti bodů v konečném pořadí rozhoduje o umístění lepší nejlepší umístění, případně jejich počet, nakonec počet pomocných bodů.